Στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα η Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης.

Κυριακή


Κάποιες είναι οικογενειακές, άλλες είναι θυγατρικές ομίλων, πολλές εδρεύουν στην περιφέρεια, ενώ κάποιες από αυτές προέρχονται από κλάδους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Και όμως, όχι μόνο αντέχουν στην κρίση, αλλά καταφέρνουν να επιτυγχάνουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Hellastat αναζήτησε, βάσει ειδικής μεθοδολογίας, τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τις οποίες παρουσίασε η εφημερίδα «Καθημερινή».Ανάμεσα τους και η Ζυθοποιία Μακεδονίας - Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή και παράγει την ελληνική μπίρα ανώτερης ποιότητας Βεργίνα. Η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Αλβανία.

Για την επιλογή των εταιρειών, ελήφθησαν αυτές που κατά το 2011 εμφάνισαν ελάχιστο ύψος πωλήσεων 10 εκατ. ευρώ και κερδών προ φόρων 500 χιλ. ευρώ. Για τη συνολική κατάταξη, αρχικά υπολογίστηκε ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων για το διάστημα 2008-2011 και στη συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των κερδών προ φόρων για το ίδιο διάστημα.

Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν παρουσιάζουν ελάχιστη μέση ετήσια αύξηση πωλήσεων και κερδών προ φόρων 15%, ενώ δεν παρουσίασαν μείωση στις πωλήσεις και στα κέρδη τους κατά το τελευταίο έτος.

Επιπροσθέτως, εξετάστηκε η πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων εταιρειών μέσω των Hellastat Credit Scores.

Άρθρο από το Inpost.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου