Αίτηση απεμπλοκής των ''micro'' από τη βιομηχανοποιημένη μπίρα...

Τρίτη


Από: Πίνακα Υπογραφόντων.
Προς: Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους
Δ/νση Αλκοόλης, Τμήμα Γ’
κα Α. Αλίβερτη
Θέμα: Αίτημα Ορισμού / Νομοθετικής κατοχύρωσης του όρου «ΦΡΕΣΚΙΑ» (“FRESH”).ΑΙΤΗΜΑ
Οι εννέα (9) παρακάτω υπογράφουσες εταιρίες παραγωγής ζύθου ζητούν επισήμως, μέσω της παρούσης, όπως η υπηρεσία σας προβεί στις απαραίτητες από τον νόμο ρυθμίσεις / ενέργειες ώστε να ορισθεί / κατοχυρωθεί νομοθετικά ο επιθετικός προσδιορισμός «ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΠΙΡΑ» ή «ΦΡΕΣΚΟΣ ΖΥΘΟΣ» ή «ΦΡΕΣΚΙΑ» ή «ΦΡΕΣΚΟΣ» ή “FRESH BEER” ή “FRESH”, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του όρου στα επισήματα των προϊόντων που θα πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις :1. Τα προϊόντα δεν θα έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία (παστερίωση / flash pasteurization).
2. Δεν έχει γίνει χρήση / προσθήκη Θειώδους Ανυδρίτη (SO2).
3. Η αναγραφόμενη προτεινόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 100 ημέρες από την ημερομηνία τυποποίησης (εμφιάλωσης).
4. Υποχρεωτικά τα προϊόντα θα φέρουν στα επισήματά τους μια από τις παρακάτω ισοδύναμες ενδείξεις :
«Διατηρείται πάντα σε ψυγείο»
«Διατηρείται πάντα σε ψυγείο στους +4 - 6 οC»
«Διατηρείται πάντα στους +4 - 6 οC»
ή κάποια άλλη ισοδύναμη φράση.

Και οι εννέα (9) υπογράφουσες ζυθοποιίες πιστεύουν ότι τα προϊόντα ζύθου που παράγονται βάσει των παραπάνω τεσσάρων προδιαγραφών (αποκαλούμενα εις το εξής «Φρέσκιες μπίρες») :

1. Είναι ευπαθέστερα των ομολόγων τους που έχουν κάνει χρήση αυτών των τεχνικών και ως εκ τούτου αυτά τα δεύτερα (αποκαλούμενα εις το εξής «Συμβατικές μπίρες») απολαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια προτεινόμενης ζωής.
2. Η εμπορία μιας Φρέσκιας μπίρας, με δεδομένη την ανάγκη και απαίτηση της μόνιμης παραμονής σε χαμηλή θερμοκρασία, καθίσταται αυτομάτως πολύ δυσχερέστερη της εμπορίας μίας ομόλογης Συμβατικής μπίρας.
3. Οι καταναλωτές δικαιούνται να ενημερώνονται, μέσω του επισήματος, για την ιδιαιτερότητα αυτών των προϊόντων ώστε να τα χειρίζονται αναλόγως.
4. Κατ’ επέκταση, η μη επιτρεπόμενη μέχρι σήμερα αναγραφή του περιγραφικού όρου «ΦΡΕΣΚΙΑ» στα επισήματα των προϊόντων μας εκτιμούμε ότι αφενός προάγει τον αθέμιτο ανταγωνισμό υπέρ του οφέλους των εταιριών που παράγουν Συμβατικές μπίρες και αφετέρου δεν επιτρέπει την σωστή ενημέρωση του καταναλωτή.

Επιπρόσθετα επιθυμούμε να επιστήσουμε στην προσοχή σας στο γεγονός ότι επτά (7) από τις εννέα (9) υπογράφουσες το παρόν αίτημα μικρο-ζυθοποιίες δραστηριοποιούνται παραγωγικά στον Ελληνικό νησιωτικό χώρο (περιλαμβάνοντας το 100 % των Ελληνικών νησιών που φιλοξενούν μέχρι και σήμερα ζυθοποιεία, δηλαδή τα Κέρκυρα – Κρήτη – Ρόδος – Εύβοια – Σαντορίνη – Χίος & Τήνος). Είναι σαφές ότι για τις συγκεκριμένες νησιωτικές ζυθοποιίες η αναγραφή του όρου «ΦΡΕΣΚΙΑ» στα επισήματά τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένης της δυσκολίας εμπορίας τους πέραν των ορίων των αντίστοιχων νησιών που παράγονται.

Με βάση τα παραπάνω οι υπογράφοντες καταθέτουν το παρόν δίκαιο – κατά την κρίση & επιχειρηματολογία τους – αίτημα.

Πίνακας Εννέα (9) Υπογραφόντων εταιριών παραγωγής Ζύθου
(με αλφαβητική σειρά)

1. ΒΑΠ Π.Κούγιος ΑΒΕΕ Μιχάλης Μεσαναγρενός
2. Craft Παύλος Εμμανουηλίδης
3. Κερκυραϊκή Σπυρίδωνας Καλούδης
4.     Κρητική Ζυθοποιία Ιωάννης Λιονάκη
5. Πειραϊκή Μικροζυθοποιία Αλέξανδρος Κουμάντος
6.     Μικροζυθοποιία Septem ΟΕ  Σοφοκλής Παναγιώτου
7.     Ζυθ. Σαντορίνης ΑΕΒΕ Majda Anderson
8.     Ζυθοποιία Τήνου Αλέξανδρος Κουρής
9.     Ζυθοποιία Χίου Ναζλίδης Εμμανουήλ


Περισσότερα στο forum του beer.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου