Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πτώση 12,04% στις πωλήσεις.

Πέμπτη

Ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά αποδείχθηκε για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία το 2012. Σύμφωνα με τον ισολογισμό της οι πωλήσεις της υποχώρησαν κατά 12,04%, τα κέρδη προ φόρων κατά 52,49% και τα καθαρά κέρδη κατά 50,12%.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις του market leader στην αγορά μπύρας μειώθηκαν πέρυσι στα 341,033 εκατ. ευρώ από 389,331 εκατ. ευρώ το 2011, τα κέρδη μετά από φόρων συρρικνώθηκαν στα 24,244 εκατ. ευρώ όταν το 2011 ήταν 48,613 εκατ. ευρώ ενώ αντίστοιχα τα προ φόρων κέρδη της μειώθηκαν στα 29,169 εκατ. ευρώ από 60,964 εκατ. ευρώ.


Σε ότι αφορά τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και φόρων μειώθηκαν κατά 52,29% στα 29,083 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές της καταστάσεις η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010 και έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους 947.554 ευρώ.

Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2009 και 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της για το 2011, εκδόθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα που ορίζει ο νόμος, ενώ για την χρήση του 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είνας ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων – ποτών, απασχολώντας το 2012, 962 άτομα, από 1.042 το 2011.

Άρθρο από το gr.news.yahoo.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου